تو هم می توانی

قدرت تفكر - قدرت جاذبه

انتظار نداشته باشيد كه خداوند از آسمان پايين بيايد و به شما مجوز موفقيت و شادكامي بدهد، كسي كه بايد مجوز صادر كند خود شما هستيد. قبول شكست هميشه با انديشه شكست مي آيد، به خودتان ايمان داشته باشيد، هرگز فكر نكنيد از ديگران كمتر هستيد.

«وین دایر» نيز عقيده دارد؛ « اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی آن را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی.»

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر ۱۳۸۸ساعت 15:58  توسط مهدی عامری فرد  | 

با درنظر گرفتن قدرت عظيم جاذبه، شما مي توانيد زندگي خود را دگرگون كنيد چون قادر به تغيير نحوه تفكر و شخصيت خودتان هستيد.

 اين نكته را از ياد مبريد  كه «آن چه شما درباره خود فكر مي كنيد بسيار مهم تر از انديشه هايي است كه ديگران درباره شما دارند». و اگر خوب بينديشيد و نيك عمل كنيد، انديشه هاي ديگران نيز به زودي با تفكر شما همسو و هم جهت خواهد شد. بايد بدانيد كه افكار شما فوق العاده قدرتمند و داراي نوعي انرژي نامرئي است. اين انرژي لطيف و نافذ است و از هر مانعي عبور مي كند.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان ۱۳۸۸ساعت 18:26  توسط مهدی عامری فرد  | 

اگر حداقل را بخواهيد، حداقل را بدست خواهيد آورد. هر درخواستي كه مي كنيد بايد كاملا دقيق باشد. وقتي ثروتي را درنظر مي گيريد. بايد مقدار و مهلت اكتساب  آن  را نيز تعيين كنيد.

به خاطر داشته باشيد، اولين راه آفرينش توانگري اين است كه بايد بپذيريد «توانگري زاييده نيروهاي ذهني و مادي فرد است». براي ايجاد توانگري در زندگي تان بايد ذهنتان را به روي آن بگشاييد. حضرت علي(ع) در اين باره چه زيبا فرموده اند: «جهان هركس به اندازه وسعت فكر اوست». از فرمايش مولا چنين برمي آيد كه شما هماني هستيد كه فكر مي كنيد. هماني خواهيد شد كه آرزويش را در سر مي پرورانيد.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ساعت 16:18  توسط مهدی عامری فرد  | 

چون سرنوشت شما را انديشه هايتان تعيين مي كند. شما هرآنچه را كه مي انديشيد، مي آفرينيد وهرچيزي كه فكرش را كنيد و باورش داشته باشيد، بي ترديد قابل دسترس است و به سوي شما جذب خواهد شد.

بله درست است، به هرچه كه فكر كنيد به طرف شما جذب مي شود، اين است «قانون جاذبه».

بزرگي اعتقاد داشت، هر چيزي كه در زندگي از آن بهره مي بريد، به علت نحوه تفكر و شخصيت خودتان (از كودكي تا كنون) به طرف شما جذب شده است

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۸ساعت 19:25  توسط مهدی عامری فرد  |